Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Választási szerződés

2010.01.23

VÁLASZTÁSI SZERZŐDÉS

Kép

Az Összefogás Párt a 2010-es országgyűlési képviselő-választás során a Választópolgárokkal Választási Szerződést köt, amire még a rendszerváltozás óta nem volt példa. A Magyar Köztársaság Alkotmánya pontosan rögzíti a felelős hatalomgyakorlás alapját, a népfelség elvét: 2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. A politikai elit választási ígéreteket elfeledve, a népfelség elvét elhanyagolva, a hatalom gyakorlásából az embereket szinte teljesen kizárva, az ország valós helyzetét figyelmen kívül hagyva alkotott törvényeket. Ezért az Összefogás Párt a kölcsönös bizalom jeleként a Választópolgárokkal szerződésben előre rögzíti, mit kíván tenni. SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről az

Összefogás Párt Budapest, ………………................. .........................................Valamint

(név)……......................................................................................................................................

(lakcím)......................................................………………………………………………………........sz. alatti lakos között. Az Összefogás Párt az Országgyűlésben: 1. a programjában meghatározott értékrend alapján olyan törvényeket nyújt be, amely a lét- és közbiztonságot garantálja; 2. támogat minden olyan kezdeményezést, amely az erős államlétrehozását szolgálja; 3. olyan törvénytervezeteket nyújt be az új Országgyűlés első munkanapján, amely alkalmas lesz a tulajdon teljes körű védelmére; 4. olyan törvénymódosító javaslatokat indítványoz, amely végzettségtől függetlenül mindenkinek munkalehetőséget teremt; 5. olyan jövőkép kialakítását támogatja, amely a jövő generációinak boldogulását is lehetővé teszi; 6. felelős és következetes politizálással, új politikai kultúra megvalósításával újraépíti a közbizalmat, megteremti a nemzet összefogásának feltételeit; 7. kezdeményezi a képviselők visszahívhatóságának törvénybe iktatását, az országgyűlési képviselők létszámának csökkentését. A szerződő Választópolgár vállalja – amennyiben egyetért a szerződés tartalmával –, hogy a 2010-es országgyűlési választáson az Összefogás Párt képviselő-jelöltjét ajánlja. A kitöltött ajánlószelvényét a Párt jelöltjéhez eljuttatja. A választás napján szavazatával a jelöltet és a Párt listáját támogatja.

Kelt:.......................................................................

............................................................. ............................................................

          Összefogás Párt                                        Választópolgár